Αναρτήσεις

ELSA

Ακρυλικό σε καμβά
Διαστάσεις 30x40


REST

WARRIOR PRINCESS

RED SONIA

SACRIFICE

PHOTOGRAPHER

WARRIOR

VARIUS no3

VARIUS no2

VARIUS no1

AMAZON GIRL

WITCH GIRL

A PORTRAIT OF TONIA